CVM

Şirketin amacı, yeni teknolojilerden Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanma, kullandırma ve bu teknolojilerden daha kısa süre içinde yararlanmaktır.

CVM bu amaçla, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularında çalışan farklı meslek dallarına bu yeni teknolojiler ile buluşturmak, bu kişi ve grupların yaptıkları işlerde bu yeni teknolojileri kullanmalarına yardımcı olmak için kurulmuştur.

Yeni teknolojileri kullanmanın başlıca amacı yapılan işin süresini ve maliyetini düşürmesidir.

CVM’ nin bir diğer amacı ise, bu yeni teknolojilerde Açık Kaynak Kodlu yazılımlar kullanmaktır. Açık kaynak kodlu yazılımlar ile kurum ve kuruluşların kendi özgün çalışma konularına özel yazılımlar geliştirmektir. Açık Kaynak Kodlu yazılımlar ile profesyonel yazılımlara ödenen yıllık masraf ortadan kalkmaktadır. Böylece ekonomiye katkıda bulunulacaktır.